Nasz Zespół

Zarząd

Maciej
Kordylewicz


Współwłaściciel
Prezes Zarządu
Dyrektor Handlowy

Arkadiusz
Stępniewski


Współwłaściciel
Dyrektor Finansowy

Michał
Skupiński


Współwłaściciel
Dyrektor ds.
Rynków Europejskich

Dyrektorzy

Zuzanna
Kłonczyńska


Dyrektor ds.
Rynków Wschodnich

Dawid
Orciuch


Dyrektor
Kreatywny

Marek
Adamczyk


Dyrektor ds.
Serwisu

Paweł
Mytyk


Dyrektor ds.
Szkoleń i organizacji
pracy

Katarzyna
Kowalczyk


Dyrektor ds.
Marketingu

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania skontaktuj się z nami.
Pracujemy w branży od lat. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.