DYSTRYBUTOR
INNOWACYJNEGO
SPRZĘTU
MEDYCZNEGO

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w medycynie ludzkiej, rehabilitacji i weterynarii. Naszym celem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań zdrowotnych na miarę XXI wieku. Pomożemy w doborze aparatury, zapewnimy finansowanie, przeszkolimy personel a jeśli będzie trzeba przy pomocy naszych inżynierów przebudujemy placówkę.

Nasze motto the future in medicine to nie tylko puste hasło

To coś co towarzyszy nam w naszym codziennym życiu. Tak jak szybko zmienia się świat, tak szybko my wdrażamy nasze rozwiązania. AMM Medical Devices to coś więcej niż firma, to efekt marzeń, idei i pasji trójki ludzi, dla których misją jest wspieranie innych i wspólne osiąganie coraz bardziej ambitnych celów.

Zadzwoń do nas

Odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy w wyborze odpowiednich urządzeń.

Godziny Otwarcia

Dni robocze

9.00 – 16.00

Sobota

9:00 – 14:00

Nasi Partnerzy

Nasi Partnerzy

Jesteśmy wyłącznym, autoryzowanym
dystrybutorem oraz serwisem marki
focusfusion_logo
w Polsce w medycynie ludzkiej
i weterynarii
Jesteśmy wyłącznym, autoryzowanym
dystrybutorem oraz serwisem marki
focus&fusionlogo
w Polsce w medycynie ludzkiej
i weterynarii
Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki
fujifilm_logo

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania skontaktuj się z nami.
Pracujemy w branży od lat. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Oświadczenie

Dostęp do portalu amm-md.pl jest możliwy tylko dla osób niebędących laikami w rozumieniu rozdziału XII  Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) jak również: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, str. 1 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 117, str. 176 z późn. zm.).
Oświadczam, iż w rozumieniu wyżej przytoczonych aktów prawnych nie jestem laikiem, i żądam dostępu do niepublicznych informacji handlowych znajdujących się na przedmiotowym portalu.